[ เข้าสู่ระบบของสมาชิก ] [ ผู้ดูแลระบบ ]   
  มีประกาศทั้งหมด  18 รายการ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 6 ครั้ง)
   ประกาศผุ้้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding)....
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 73 ครั้ง)
   ประกาศประกวดราคาซื้่อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แลุะอุปก....
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 50 ครั้ง)
   ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT), ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน (e-bidding) ราคากลาง (ตางราง ปป.07)....
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 27 ครั้ง)
   ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT),ระบบปฎิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ....
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 28 ครั้ง)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560....
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 70 ครั้ง)
   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาิอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ....
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 103 ครั้ง)
   ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.2-5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2....
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 106 ครั้ง)
   ประกาศราคาจัดทำราคางจ้างพิมพ์ข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2559....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 36 ครั้ง)
   ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 37 ครั้ง)
   ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
Page. [1][2]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ตั้ง : โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Tel. 044-689445/ Fax.044-689095 E-Mail : itec@br4.go.th