[ เข้าสู่ระบบของสมาชิก ] [ ผู้ดูแลระบบ ]   
  มีประกาศทั้งหมด  26 รายการ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 16 ครั้ง)
   ประกาศเผยแพร่ข้อมูล งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
   ประกาศเผยแพร่-งบทดลองรายเดือน ณ 30 มิ.ย.2560....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
   ประกาศเผยแพร่-งบทดลองรายเดือน ณ 31 พ.ค.2560....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
   ประกาศเผยแพร่-งบทดลองรายเดือน ณ 30 เม.ย.2560....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
   ประกาศเผยแพร่-งบทดลองรายเดือน ณ 31 มีนาคม 2560....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐....
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 8 ครั้ง)
   งบทดลองรายเดือน ณ 30 มิถุนายน 2560....
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 30 ครั้ง)
   ....
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
   ประกาศผุ้้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding)....
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 96 ครั้ง)
   ประกาศประกวดราคาซื้่อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แลุะอุปก....
Page. [1][2][3]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ตั้ง : โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Tel. 044-689445/ Fax.044-689095 E-Mail : itec@br4.go.th