[ เข้าสู่ระบบของสมาชิก ] [ ผู้ดูแลระบบ ]   
  มีประกาศทั้งหมด  15 รายการ
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 24 ครั้ง)
   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาิอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ....
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 44 ครั้ง)
   ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.2-5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2....
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4
 (มีผู้ชม 73 ครั้ง)
   ประกาศราคาจัดทำราคางจ้างพิมพ์ข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2559....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 52 ครั้ง)
   ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 14 ครั้ง)
   ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 12 ครั้ง)
   ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 13 ครั้ง)
   ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 12 ครั้ง)
   ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
   ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง
 (มีผู้ชม 6 ครั้ง)
   ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
Page. [1][2]  
แสดงผล 10 รายการต่อหน้า


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่ตั้ง : โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Tel. 044-689445/ Fax.044-689095 E-Mail : itec@br4.go.th