วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 6 ครั้ง)
  ประกาศผุ้้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding)....
วันพุธที่ 03 พฤษภาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 73 ครั้ง)
  ประกาศประกวดราคาซื้่อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT),ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน....
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 50 ครั้ง)
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT), ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน (e-bidding) ราคากลาง (ตางราง ปป.07)....
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 27 ครั้ง)
  ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT),ระบบปฎิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ....
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 28 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560....