วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 16 ครั้ง)
  ประกาศเผยแพร่ข้อมูล งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 20 ครั้ง)
  ประกาศเผยแพร่-งบทดลองรายเดือน ณ 30 มิ.ย.2560....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 4 ครั้ง)
  ประกาศเผยแพร่-งบทดลองรายเดือน ณ 31 พ.ค.2560....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 5 ครั้ง)
  ประกาศเผยแพร่-งบทดลองรายเดือน ณ 30 เม.ย.2560....
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 7 ครั้ง)
  ประกาศเผยแพร่-งบทดลองรายเดือน ณ 31 มีนาคม 2560....