วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 25 ครั้ง)
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT), ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน (e-bidding) ราคากลาง (ตางราง ปป.07)....
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 10 ครั้ง)
  ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT),ระบบปฎิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ....
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 9 ครั้ง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560....
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 48 ครั้ง)
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาิอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ....
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 70 ครั้ง)
  ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.2-5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2....