วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 24 ครั้ง)
  ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาิอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ....
วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 44 ครั้ง)
  ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.2-5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2....
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ส่งข่าว : สพป.บุรีรัมย์ เขต4  (มีผู้ชม 73 ครั้ง)
  ประกาศราคาจัดทำราคางจ้างพิมพ์ข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2559....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง  (มีผู้ชม 52 ครั้ง)
  ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....
วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนทดลอง  (มีผู้ชม 14 ครั้ง)
  ประกาศจัดซื้อ1ประกาศจัดซื้อ1....